Дошкільний навчальний заклад № 6 м. Мукачева

 

Навчальний процес

Навчально - виховний процес у закладі здійснюється за комплексною програмою "Дитина у дошкільні роки".,
Мета програми: забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток особистості дитини.
Навчально - виховну роботу педагоги планують за такими розділами та напрямами програми:
фізичний розвиток, здоровий малюк (фізичний розвиток, гендерна соціалізація, основи безпеки життєдіяльності);
розвиток особистості (ігрова діяльність, мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, розвиток мовлення, пропедевтичний курс навчання грамоти, художньо - мовленнєва діяльність, підготовка руки дитини до письма, навчання іноземної мови);
розвиток пізнавальної сфери (введення у світ кількості, логіки, простору і часу, конструювання, економіка, ознайомлення з предметним довкіллям, екологічна освіта, вступ до природознавства, елементарні історико - географічні уявлення);
естетичний розвиток дитини (світ мистецтва, театральне мистецтво, образотворча діяльність, музика, свята та розваги).

У 2015 - 2016 навчальному році колектив закладу працює над реалізацією наступних освітніх завдань:

діалогова взаємодія, як засіб формування комунікативно - мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку;
природничо - екологічна компетентність дошкільників: форми та методи роботи;
організація навчального процесу зпропедевтичного курсу навчання грамоти дітей дошкільного віку;
забезпечити належні умови для збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров"я дошкільників шляхом використання природних засобів та здоров"язбережувальних технологій;
створювати розвивальне середовище та психологічний комфорт, що сприятиме активізації пізнавального розвитку і формуванню у дитини цілісних уявлень про довкілля;
збагачувати практичний досвід дітей через залучення до різних видів діяльності - ігрової, рухової, пізнавальної, комунікативно - мовленнєвої, пошуково - дослідницької, трудової.